Leder til PPR i Vordingborg Kommune

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Vores dygtige PPR-leder har søgt nye udfordringer, og vi søger efter hendes afløser.

Vi søger efter en person, der har fokus på ledelse, udvikling og understøttelse. Du bliver leder for psykologer, tale-/hørekonsulenter, pædagogiske konsulenter og en teamleder, hvor dit fokus er såvel på personaleledelse, faglig ledelse og ledelse på tværs i organisationen. Vi vægter din evne til at arbejde tværgående, at se muligheder og bringe din og dine medarbejderes viden i spil i hele den organisation, som du bliver en del af.

PPR er knyttet til Center for Skole og Dagtilbud. PPR betjener skoler, dagtilbud og har en del opgaver for Center for Børn og Familie. Center for Børn og Familie og Center for Skole og Dagtilbud deler sekretariat, og her vil du også komme til at være en del af det ledelsessamspil, der er på det samlede område.

Vi vægter i meget høj grad, at du som personaleleder er stærk i dine relationelle kompetencer, at du er medinddragende i udviklingen af PPR, både på driftsniveau og udviklingsniveau, at du kan lytte til din organisations historie, og forstå baggrunden for de opgaver vi løser. Med andre ord du skal kunne "stikke fingeren i jorden". På samme tid forventer vi, at du kan se udviklingsmuligheder og lede os i retning af nye resultater der, hvor det giver mening.

PPR er en efterspurgt samarbejdspartner, hvor du som leder skal løse opgaven med at balancere mellem efterspørgsel, indsatser og ressourcer. Nogle af de opgaver, der løses i PPR, er forebyggende arbejde, udarbejdelse af PPV’er, praksisnære indsatser, supervision af lærerteams, børnepsykologiske undersøgelser, samtaleforløb, supervision af plejeforældre, forældrekompetenceundersøgelser, tale-/høreindsatser i skole og dagtilbud, TPV’er og tale-/hørerådgivning til skoler og dagtilbud. Der er mange flere opgaver, men alle har samme formål: at understøtte og sætte fokus på børns og unges trivsel i Vordingborg.

Du får en stor og vigtig opgave som leder, men du får også en utrolig dygtig, arbejdsom og omsorgsfuld personalegruppe, der vil være med til at bidrage til, at du kan lykkes med din opgave.

Du refererer til skole- og dagtilbudschefen, og du skal i samspil med hende sætte retning og sikre målopfyldelse samt have et særligt fokus på styring og økonomi, da det er et fælleskommunalt fokusområde med henblik på, at kommunen kan have en økonomi i balance.

Du skal bidrage med løsninger, der hvor det er relevant, og dit bidrag og din viden er meget velkommen hos os.

Udover en god personalegruppe skal du samarbejde med en teamleder i PPR, som har et godt overblik over opgaverne på hele området, og som har et tæt parløb med leder af PPR.

Vores forventninger til dig:

 • Du har en psykologfaglig baggrund.
 • Gerne viden om og erfaring med tale-/høreområdet.
 • Vi forventer, at du forstår relationer og personaleledelse og kan sætte fokus på et godt arbejdsmiljø.  
 • Du har fokus på styring og drift af dit område, og vil indgå i de mange samarbejdsfora og opgaver, der er på vores område.
 • Du er stærk i Folkeskoleloven om specialundervisning samt Folkeskoleloven for børn der endnu ikke er påbegyndt skolegang.
 • Du skal kunne balancere mellem at arbejde målrettet efter de fælles beslutninger i Vordingborg Kommune og at tage dine egne beslutninger.
 • Du har erfaring med vurdering og visitering af specialundervisning indenfor 0-18 års området.
 • Du har gode formuleringskompetencer. Du kan kommunikere åbent, klart og tydeligt.
 • Du er god til at skabe klarhed over opgaver og prioriteringer samt sætte tydelige faglige standarder for indsatsen.
 • Du har økonomisk overblik og forståelse for tal i bred forstand.
 • Du har fokus på et godt arbejdsmiljø.
 • Vigtigst er, at du har lyst til at arbejde i Vordingborg, hos PPR, der venter på dig og dine kompetencer.
Ansøgningsfrist 2. april 2024.
Samtaler 5. april 2024.
Hvis du går videre til 2. samtale, finder den sted den 8. april 2024.

Hvis du vil vide mere og har interesse i stillingen kan du kontakte:

Centerchef for dagtilbud og skole Charlotte Grummesgaard Nielsen tlf. 29131564, dren@vordingborg.dk

Teamleder, PPR, Bo Jørgensen, tlf. 3045 3642, hebjo@vordingborg.dk

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Vordingborg Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Vordingborg Kommune, Østerbro 2, 4720 Præstø

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 02-04-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6007251

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet